Suttsu Shirasu Kaikan<br>すっつ しらす会館

Visual Identity Program
Suttsu Shirasu Kaikan
すっつ しらす会館

2017 Creative Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA
Calligrapher: Marutoshi Yoshino Shoten
Client: Marutoshi Yoshino Shoten
JAGDA Graphic Design in Japan 2018: 'This One!' selected by Kaoru Kasai
Sapporo Art Directors Club Award 2017: Shogo Kishino Prize